• Phân bón
  • Chứng nhận hợp chuẩn chế phẩm vi sinh vật

Chứng nhận hợp chuẩn chế phẩm vi sinh vật

Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận chất lượng chế phẩm vi sinh vật, chế phẩm sinh học trước khi lưu hành thị trường

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 270 Lượt xem

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY CHẾ PHẨM VI SINH VẬT

1. Chế phẩm vi sinh vật

Rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký chế phẩm vi sinh vật thay vì phân bón vi sinh để thuận lợi cho việc lưu hành. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo là còn có Tiêu chuẩn phù hợp để chứng nhận hợp chuẩn.

Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo: là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống; đã được tuyển chọn với mật độ đạt tiêu chuẩn hiện hành; có khả năng phân giải xenlulo hiếu khí hoặc kị khí thành các chất bón vào đất, tạo điều kiện nâng cao năng suất cây trồng và/hoặc chất lượng nông sản, tăng độ màu mỡ của đất, đồng thời không gây ảnh hưởng xấu đến người, động vật, thực vật, môi trường sinh thái và chất lượng nông sản.

2. Chứng nhận hợp chuẩn chế phẩm vi sinh vật

Chứng nhận hợp chuẩn chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo theo TCVN 6168:2002

Vi sinh vật được tuyển chọn có thể là Bacillus sp., Trichoderma sp., Trichoderma spp. .v.v…, những vi sinh vật này khi test định danh có thể đếm ra hàm lượng rất cao, 108 CFU/g chẳng hạn, nhưng khi test theo TCVN 6168:2002 thì hàm lượng rất thấp, có thể là dưới 106 CFU/g. Đây là một điểm mà doanh nghiệp cần lưu ý khi chứng nhận vi sinh vật theo tiêu chuẩn này.

3. Yêu cầu hàm lượng vi sinh vật khi chứng nhận theo tiêu chuẩn TCVN 6168:2002

Tham khảo bảng sau:

Trong đó:

Vi sinh vật tuyển chọn: là các vi sinh vật phân giải xenlulo hiếu khí hay kị khí, đã được nghiên cứu, đánh giá hoạt tính sinh học, an toàn đối với đất và cây trồng, dùng để sản xuất chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo.

Vi sinh vật tạp: là vi sinh vật có trong chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo nhưng không thuộc vi sinh vật đã được tuyển chọn.

4. Liên hệ chứng nhận chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo

Thảo 0905.2014.99 (zalo)

Sản phẩm tương tự