• Thực phẩm
  • TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH, MỨT, KẸO

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH, MỨT, KẸO

Bánh, mứt, kẹo là một sản phẩm rất phổ biến và được sản xuất kinh doanh rất nhiều. Để đưa sản phẩm bánh, mứt, kẹo ra thị trường phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách làm rõ quy định của pháp luật về quy trình tự công bố giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dễ dàng hơn trong việc lưu hành sản phẩm ra thị trường.

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 193 Lượt xem

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH, MỨT, KẸO

1. Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm bánh, mứt, kẹo:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm bánh, mứt, kẹo:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất hoặc Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000

- Bản tự công bố sản phẩm theo quy định

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm có thời hạn 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định

- Mẫu nhãn sản phẩm

* Đối với sản phẩm bánh, mứt, kẹo nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of Freesale)

Bước 2: Tự công bố sản phẩm bánh, mứt, kẹo:

Để lưu hành bánh, mứt, kẹo ra thị trường, doanh nghiệp cần phải tự công bố sản phẩm.

Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm của mình bằng các hình thức sau:

- Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân.

- Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

- Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

- Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm.

2. Kiểm nghiệm công bố sản phẩm bánh, mứt, kẹo:

Việc kiểm nghiệm sản phẩm thực hiện tại trung tâm được Bộ Y Tế công nhận.

- Kiểm nghiệm tuân theo các Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia sau đây:

+ Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;

+ QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;

+ QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;

+ QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm;

+ Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 5908 : 2009 Kẹo (Candy)

- Các chỉ tiêu cần phân tích khi thực hiện kiểm nghiệm bánh, mứt, kẹo như sau:

+ Chỉ tiêu cảm quan: Màu sắc, hình dáng, mùi, vị.

+ Chỉ tiêu hóa lý: Năng lượng, hàm lượng carbohydrates, hàm lượng đạm, chất béo, sacaroza, độ ẩm,...

+ Chỉ tiêu vi sinh: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Colifroms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, tổng số bào tử nấm men & nấm mốc,...

+ Chỉ tiêu kim loại nặng: Hàm lượng chì, hàm lượng cadimi,...

* Đây là các chỉ tiêu tham khảo chung cho sản phẩm bánh, mứt, kẹo, tùy thuộc vào đặc điểm của từng sản phẩm cụ thể mà doanh nghiệp kiểm nghiệm những chỉ tiêu khác nhau đảm bảo đúng theo yêu cầu của Bộ Y Tế.

3. Quy định ghi nhãn sản phẩm bánh, mứt, kẹo:

Quy định về gắn nhãn sản phẩm bánh, mứt, kẹo được quy định tại:

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP Nghị định về nhãn hàng hóa;

- Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Nghị định 111/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Định lượng;

- Ngày sản xuất;

- Hạn sử dụng;

- Thành phần hoặc thành phần định lượng; thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng (nếu có);

Nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tin cảnh báo;

- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

* Nếu là hàng nhập khẩu, nhãn phải được dịch thuật sang tiếng việt và công chứng

Hỗ trợ hồ sơ công bố sản phẩm bánh, mứt, kẹo

Liên hệ: 0934.860.590

Sản phẩm tương tự