CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SƠN THEO QCVN 08:2020/BCT

Quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT quy định về hàm lượng chì đối với Sơn, Chất phủ, Dung dịch copolyme alkyd, Sơn chịu nhiệt, Sơn chống rỉ, Sơn lót, Sơn xịt, Vecni, Chất đóng rắn dùng pha sơn, Dung dịch nhựa alkyd, Dung dịch polyeste, Polyme tự nhiên, Sơn bề mặt kim loại, Sơn cách điện, Sơn làm cứng, Sơn nước, Sơn PE, sơn PU, Sơn tàu biển, Ta nanh, Thuốc nhuộm, Thuốc màu, Vecni, Các loại mực …

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 476 Lượt xem

Các loại Sơn cần công bố hợp quy trước khi lưu hành theo quy chuẩn của bộ công thương QCVN 08:2020/BCT

Bao gồm: Sơn, Chất phủ, Dung dịch copolyme alkyd, Sơn chịu nhiệt, Sơn chống rỉ, Sơn lót, Sơn xịt, Vecni, Chất đóng rắn dùng pha sơn, Dung dịch nhựa alkyd, Dung dịch polyeste, Polyme tự nhiên, Sơn bề mặt kim loại, Sơn cách điện, Sơn làm cứng, Sơn nước, Sơn PE, sơn PU, Sơn tàu biển, Ta nanh, Thuốc nhuộm, Thuốc màu, Vecni, Các loại mực …

Quy chuẩn này quy định về hàm lượng chì đối với các loại sơn kể trên khi được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Các biện pháp công bố hợp quy Sơn QCVN 08:2020/BCT

Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (công bố hợp quy mà không cần qua chứng nhận hợp quy)

Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc được thừa nhận theo quy định của Pháp luật 

Việc thử nghiệm phục vụ chứng nhận, kiểm định được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc được thừa nhận hoặc được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Công bố hợp quy Sơn QCVN 08:2020/BCT ở đâu

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sơn kể trên sau khi công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu

Công bố chứng nhận hợp quy Sơn như thế nào để tiết kiệm thời gian và chi phí

Liên hệ: 0905.2014.99

Lưu ý: Công bố hợp quy Sơn là hoạt động bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Doanh nghiệp có thể dùng kết quả chứng nhận hợp quy để công bố hợp quy hoặc không dùng kết quả chứng nhận hợp quy vẫn được (dùng kết quả tự đánh giá)

Sản phẩm tương tự