• Chứng nhận hợp quy
  • Chứng nhận hợp quy thang máy điện, nồi hơi, bình chịu áp lực, tời điện ...

Chứng nhận hợp quy thang máy điện, nồi hơi, bình chịu áp lực, tời điện ...

Chứng nhận hợp quy nồi hơi, bình chịu áp lực, tời điện, pa lăng điện, thang máy điện, chai chứa khí nén, pa lăng kéo tay, tời tay, bàn nâng, sàn nâng, cần trục, cầu trục, cổng trục, găng tay, giày, ủng cách điện, ống cách điện, sào cách điện, bộ lọc bụi, chụp định hình lọc bụi.

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 396 Lượt xem

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THANG MÁY ĐIỆN, NỒI HƠI, BÌNH CHỊU ÁP LỰC, TỜI ĐIỆN ...

Sản phẩm của BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI quản lý

Chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội. Bao gồm:

STT

Tên sản phẩm hàng hoá

Tên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1

Nồi hơi

QCVN: 01-2008/BLĐTBXH

2

Bình chịu áp lực

QCVN: 01-2008/BLĐTBXH

3

Chai chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng)

QCVN: 01-2008/BLĐTBXH

4

Thang máy điện

QCVN: 02:2011/BLĐTBXH

5

Palăng điện, tời điện

QCVN 07:2012/BLĐTBXH

QCVN 13:2013/BLĐTBXH

6

Palăng kéo tay, tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên

QCVN 07:2012/BLĐTBXH

7

Bàn nâng, sàn nâng

QCVN 07:2012/BLĐTBXH

QCVN 12:2013/BLĐTBXH

QCVN 20:2015/BLĐTBXH

8

Cần trục

QCVN 07:2012/BLĐTBXH

QCVN 29:2016/BLĐTBXH

9

Cầu trục, cổng trục

QCVN 07:2012/BLĐTBXH

QCVN 30:2016/BLĐTBXH

10

Găng tay bằng vật liệu cách điện

QCVN 24:2014/BLĐTBXH

11

Giày hoặc Ủng cách điện

QCVN 15:2013/BLĐTBXH

12

Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

QCVN 14:2013/BLĐTBXH

13

Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

QCVN 08:2012/BLĐTBXH

14

Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – Chụp định hình lọc bụi

QCVN 08:2012/BLĐTBXH

Chứng nhận hợp quy các sản phẩm trên liên hệ 0905.2014.99 (Zalo) để được tư vấn

Sản phẩm tương tự