• Phân bón
  • Chuyển nhượng mua bán công thức phân bón lá

Chuyển nhượng mua bán công thức phân bón lá

Chuyển nhượng mua bán công thức phân bón lá giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian khảo nghiệm, các loại phân bón lá bao gồm phân bón lá hỗn hợp NPK, NP, NK, PK không hoặc có bổ sung trung vi lượng, hữu cơ, chất điều hoà sinh trưởng, ... phân bón lá hữu cơ khoáng, hữu cơ sinh học ...

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 808 Lượt xem

CHUYỂN NHƯỢNG MUA BÁN CÔNG THỨC PHÂN BÓN LÁ

Chuyển nhượng công thức phân bón lá

Công thức phân bón lá, vào thời gian trước, khi nhà nước còn quản lý phân bón bằng danh mục thì không dễ dàng đăng ký như phân bón NPK, các loại phân bón lá đều phải được khảo nghiệm trước khi đăng ký vào danh mục phân bón

Đó cũng chính là lý do mà giá chuyển nhượng công thức phân bón là bao giờ cũng nhỉnh hơn công thức phân bón NPK

Tuy nhiên so với thời gian và chi phí khảo nghiệm như hiện nay thì việc tìm được một công thức phân bón lá phù hợp và thực hiện chuyển nhượng vẫn là một lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp

Mua bán công thức phân bón lá

Các công thức phân bón lá đang có nhu cầu bán lại trên thị trường không nhiều, nên việc doanh nghiệp mua được công thức phân bón lá phù hợp cũng còn nhiều khó khăn.

Chúng tôi hiện có một vài công thức phân bón lá cần chuyển nhượng như bên dưới, nếu có sản phẩm mới chúng tôi sẽ ưu tiên cập nhật trên trang chuyển nhượng mua bán công thức phân bón, khách hàng lưu có nhu cầu lưu lại để tiện theo dõi ạ:

 

STT

Loại PB

Thành phần hàm lượng dinh dưỡng

Phương thức sử dụng

Thời hạn sử dụng

124

Phân bón lá hỗn hợp NPK

Đạm tổng số (Nts): 10%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5,5%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,2%;
Magie (Mg): 200ppm;
Mangan (Mn): 100ppm;
Kẽm (Zn): 200ppm;
Đồng (Cu): 200ppm;
Bo (B): 250ppm;
pHH2O: 5,5;
Tỷ trọng: 1,05.

Bón lá (l)

24 tháng kể từ ngày sản xuất

131

Phân bón lá hữu cơ khoáng

Chất hữu cơ: 11%;
Axit humic (Axit humic): 11%;
Axit fulvic ( Axit fulvic): 11%;
Đạm tổng số (Nts): 6,5%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;
Canxi (Ca): 7,86%;
Bo (B): 2.000 ppm;
pHH2O: 5

Bón lá (l)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

300

Phân bón lá hỗn hợp NPK(Nhập khẩu từ Thái Lan)

Đạm tổng số (Nts): 12%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 22%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 32%;
Độ ẩm: 5%.

Bón lá(b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

301

Phân bón lá hỗn hợp NPK (Nhập khẩu từ Thái Lan)

Đạm tổng số (Nts): 20%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 30%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%;
Sắt (Fe): 1000 ppm;
 Mangan (Mn): 500 ppm;
 Kẽm (Zn): 500 ppm;
 Độ ẩm: 5%.

Bón lá(b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

302

Phân bón lá hỗn hợp NPK (Nhập khẩu từ Thái Lan)

 Đạm tổng số (Nts): 10%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 60%;
 Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;
 Sắt (Fe): 1000 ppm;
 Mangan (Mn): 500 ppm;
Kẽm (Zn): 500 ppm;
 Độ ẩm: 5%.

Bón lá(b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

303

Phân bón lá trung vi lượng(Nhập khẩu từ Thái Lan)

Canxi (Ca): 1,4%;
Bo (B): 60.000 ppm;
 Mangan (Mn): 2000 ppm;
Kẽm (Zn): 500 ppm;
 Đồng (Cu): 500 ppm;
 pHH2O: 6;
 Tỷ trọng: 1,1.

Bón lá(b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

307

Phân bón lá NPK sinh học

Chất hữu cơ: 5%;
Axit alginic: 1000 ppm;
Đạm tổng số (Nts): 7%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;
Sắt (Fe): 120 ppm;
Kẽm (Zn): 200 ppm;
Đồng (Cu): 80 ppm;
Bo (B): 1000 ppm;
Độ ẩm: 15%;

Bón lá (b)

24 tháng kể từ ngày sản xuất

308

Phân bón lá NPK có chất điều hoà sinh trưởng

Đạm tổng số (Nts): 4%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;
a-Naphthyl acetic acid (a-NAA): 2.500 ppm;
Gibberellic acid (GA3): 2.000 ppm;
Bo (B): 500 ppm;
Độ ẩm: 15%.

Bón lá (b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

309

Phân bón lá hỗn hợp NPK

Đạm tổng số (Nts): 7%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 44%;
Bo (B): 2000 ppm;
Kẽm (Zn): 100 ppm;
Đồng (Cu): 80 ppm;
Độ ẩm: 15%;

Bón lá (b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

310

Phân bón lá hỗn hợp NPK

Đạm tổng số (Nts): 10%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 54%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;
Bo (B): 1000 ppm;
Kẽm (Zn): 200 ppm;
Đồng (Cu): 80 ppm;
Sắt (Fe): 100 ppm;
Mangan (Mn): 50 ppm;
Độ ẩm: 15%;

Bón lá (b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

311

Phân bón lá NPK sinh học

Đạm tổng số (Nts): 3%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%;
Axit humic (axit humic): 2%;
Lưu huỳnh (S): 9%;
Bo (B): 200 ppm;
Kẽm (Zn): 200 ppm;
Đồng (Cu): 200 ppm;
Sắt (Fe): 200 ppm;
Độ ẩm: 10%;

Bón lá (b)

24 tháng kể từ ngày sản xuất

312

Phân bón lá NPK có chất điều hoà sinh trưởng

Đạm tổng số (Nts): 7%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;
Bo (B): 4000 ppm;
a-Naphthyl acetic acid (a-NAA): 4.000 ppm;
pHH2O: 6.5;
Tỷ trọng: 1,2.

Bón lá (l)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

337

Phân bón lá vi sinh vật

Vi sinh vật phân giải phốt pho (Bacillus subtilis): 5x10^9 CFU/g;
Độ ẩm: 25%;
 pHH2O: 5.

Bón lá(b)

60 tháng kể từ ngày sản xuất

339

Phân bón lá hữu cơ sinh học

Chất hữu cơ: 63%;
 Axit amin: 8%;
Đạm tổng số (Nts): 2,7%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%;
 Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;
 Độ ẩm: 25%;
pHH2O: 6.

 Bón lá(b,h,v)

60 tháng kể từ ngày sản xuất

342

 Phân bón lá hỗn hợp NPK

Đạm tổng số (Nts): 10%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;
 Kali hữu hiệu (K2Ohh): 44%;
Magie (Mg): 0,04%;
 TE:
- Kẽm (Zn): 300ppm;
- Bo (B): 300 ppm;
Độ ẩm: 5%.

 Bón lá(b)

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Liên hệ chuyển nhượng mua bán công thức phân bón lá liên hệ: Thảo 0905.2014.99 (Zalo)

Xem chuyển nhượng mua bán công thức phân bón NPK

Chuyển nhượng công thức phân bón trung vi lượng

Chuyển nhượng công thức phân bón vi sinh vật

Chuyển nhượng mua bán công thức phân bón khoáng, vi sinh, sinh học

Cho thuê công thức phân bón

Sản phẩm tương tự