• Phân bón
  • QUY TRÌNH HỒ SƠ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ

QUY TRÌNH HỒ SƠ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ

Phân bón hữu cơ bón rễ là một trong số ít những loại phân bón có thể thực hiện đăng ký lưu hành trực tiếp tại Cục Bảo vệ thực vật mà không cần phải qua khảo nghiệm. Vậy quy trình thủ tục hồ sơ đăng ký ký lưu hành phân bón hữu cơ như thế nào?

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 485 Lượt xem

QUY TRÌNH HỒ SƠ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ

1.         Căn cứ pháp lý đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ

-           Luật trồng trọt số 31/2018/QH14

-           Nghị định Số: 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

-           QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón

2.         Quy trình thủ tục hồ sơ đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ

- Đơn đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

- Bản thông tin chung về phân bón có xác nhận của nhà sản xuất bao gồm: loại phân bón; tên phân bón; dạng phân bón; hướng dẫn sử dụng; phương thức sử dụng; thời hạn sử dụng; cảnh báo an toàn; chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do của nước xuất khẩu cấp (đối với phân hữu cơ nhập khẩu)

3.         Thời gian đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định công nhận); trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.         Thành phần hàm lượng các chất trong phân bón hữu cơ

Tham khảo trang 73 Chỉ tiêu chất lượng bổ sung đƣợc đăng ký, mức sai lệch so với mức đăng ký và mức sai lệch so với mức quy định được chấp nhận về chỉ tiêu chất lượng bổ sung đƣợc đăng ký đối với phân bón rễ thuộc QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón để bổ sung phù hợp hàm lượng đa, trung, vi lượng, vi sinh vật, chất sinh học vào phân bón hữu cơ

5.         Một số lưu ý khi đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ

- Doanh nghiệp dù sở hữu hay không sở hữu nhà máy được cấp phép sản xuất phân bón hữu cơ đều có thể làm hồ sơ đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ, quan trọng là phải chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và chứng mình được nơi sản xuất.

- Test mẫu cần chọn phòng thử nghiệm được bộ nông nghiệp chỉ định

- Đối với chỉ tiêu vi sinh vật cần phân biệt rõ giữa test định danh và test định tính để lựa chọn được phòng thử nghiệm thực sự đủ năng lực

- Cần phân biệt rõ phân bón hữu cơ bổ sung vi sinh, chất sinh học, đa, trung, vi lượng với phân bón hữu cơ-vi sinh, hữu cơ-sinh học, hữu cơ-khoáng …. Để không bị nhầm lẫn trong quá trình làm các thủ tục.

6.         Hỗ trợ đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ

- Doanh nghiệp có thể căn cứ những thông tin cơ bản được cung cấp bên trên để tự nghiên cứu thêm và chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu hành phân bón hữu cơ

- Hoặc nếu doanh nghiệp không có thời gian có thể liên hệ Thảo 0905.2014.99 (Zalo) để được hỗ trợ nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả.

Tham khảo:

Chia sẻ về công bố hợp quy, khảo nghiệm, gia công, chuyển nhượng, uỷ quyền phân bón 

Sản phẩm tương tự