Quy trình thủ tục lưu hành thức ăn chăn nuôi

Trình bày về quy trình và thủ tục cần thiết trong lưu hành thức ăn chăn nuôi, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt quy định, thuận lợi đi vào sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 228 Lượt xem

QUY TRÌNH THỦ TỤC LƯU HÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

1. Định nghĩa thức ăn chăn nuôi và phân loại

Thức ăn chăn nuôi là sản phẩm, mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung và thức ăn truyền thống. Trong đó:

- Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là hỗn hợp của các nguyên liệu thức ăn được phối chế, có đủ chất dinh dưỡng để duy trì hoạt động sống và khả năng sản xuất của vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng hoặc chu kỳ sản xuất mà không cần thêm thức ăn khác ngoài nước uống.

- Thức ăn đậm đặc là hỗn hợp của các nguyên liệu thức ăn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn nhu cầu của vật nuôi và dùng để phối chế với nguyên liệu khác tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.

- Thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hoặc hỗn hợp của các nguyên liệu thức ăn cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi; duy trì hoặc cải thiện đặc tính của thức ăn chăn nuôi; cải thiện sức khỏe vật nuôi, đặc tính của sản phẩm chăn nuôi.

- Thức ăn truyền thống là sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến được sử dụng phổ biến theo tập quán trong chăn nuôi bao gồm thóc, gạo, cám, ngô, khoai, sắn, bã rượu, bã bia, bã sắn, bã dứa, rỉ mật đường, rơm, cỏ, tôm, cua, cá và loại sản phẩm tương tự khác.

(Nguyên liệu đơn là các đơn chất ở dạng tự nhiên hoặc tổng hợp được dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi)

2. Thức ăn chăn nuôi thương mại trước khi lưu hành thị trường cần thực hiện các thủ tục

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng

- Công bố hợp quy theo quy định của pháp luật

- Có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Sản xuất tại cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nhãn hoặc tài liệu kèm theo thức ăn chăn nuôi thực hiện theo đúng quy định

3. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thức ăn chăn nuôi

Có quy định cụ thể chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng.

4. Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

- Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT và QCVN 01-183: 2016/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT.

- Doanh nghiệp có thể công bố hợp quy mà không cần chứng nhận hợp quy

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định

- Thức ăn chăn nuôi phải được sản xuất tại cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (Hợp đồng thuê, gia công thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê, gia công tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;)

6. Công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Thức ăn chăn nuôi phải được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tự công bố, sản phẩm thức ăn bổ sung phải được thẩm định để công bố

7. Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi

- Đối với thức ăn chăn nuôi thương mại thì nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo phải thể hiện thông tin về tên sản phẩm, thành phần nguyên liệu chính, chỉ tiêu chất lượng, nơi sản xuất, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng; thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa bảo đảm yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

- Đối với thức ăn chăn nuôi khác thì nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo phải có thông tin để nhận biết và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

- Việc ghi nhãn thức ăn chăn nuôi được quy định chi tiết tại thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT

 

 

Sản phẩm tương tự