• Phân bón
  • Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Thế nào là chứng nhận hợp quy? Thế nào là công bố hợp quy? Phân biệt chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy? Phương thức hoàn thành công bố hợp quy cho sản phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhất. Liên hệ 0905.2014.99

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 588 Lượt xem

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

Có rất nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn giữa chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Bài viết dưới đây hi vọng sẽ phần nào giúp doanh nghiệp phân biệt được chính xác 2 khái niệm này.

1. Chứng nhận hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp quy là việc là việc đánh giá, xác nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cho từng loại sản phẩm

2. Công bố hợp quy là gì?

Việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:

a) Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện;

b) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy;

3. Trình tự công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

3.1. Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy).

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

3.2. Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Như vậy Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là 2 bước thuộc cùng một quá trình. Để công bố hợp quy lên cơ quan quản lý, sản phẩm cần được thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc tự đánh giá hợp quy.

Nếu không muốn tốn chi phí thuê tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp có thể chọn tự đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng có thể công bố hợp quy bằng kết quả tự đánh giá sự phù hợp. Vì thế doanh nghiệp khi công bố hợp quy có thể tìm hiểu xem sản phẩm của doanh nghiệp mình có thể thực hiện tự đánh giá sự phù hợp được không.

Doanh nghiệp cần tư vấn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy vui lòng liên hệ Thảo 0905.2014.99 (Zalo)

Sản phẩm tương tự