Công bố tiêu chuẩn áp dụng thức ăn chăn nuôi

Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho thức ăn chăn nuôi là yêu cầu bắt buộc trước khi đưa sản phẩm này lưu thông trên thị trường bao gồm: thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, thức ăn truyền thống, nguyên liệu đơn

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 194 Lượt xem

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu thông thị trường

1. Căn cứ pháp lý công bố tiêu chuẩn áp dụng thức ăn chăn nuôi

- Luật chăn nuôi 2018

- Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

- Thông tư 31/2022/TT-BNNPTNTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

2. Chỉ tiêu chất lượng Thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc

3. Chỉ tiêu chất lượng Thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh

4. Chỉ tiêu chất lượng Thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với Thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp

5. Chỉ tiêu chất lượng Thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với Thức ăn truyền thống, nguyên liệu đơn

6. Tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Thức ăn chăn nuôi gồm những nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn

b) Tên của sản phẩm, tên thương mại (nếu có)

c) Số tiêu chuẩn công bố áp dụng

d) Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn

đ) Tài liệu viện dẫn (phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn của thức ăn chăn nuôi)

e) Chỉ tiêu chất lượng hoặc thành phần dinh dưỡng

Thức ăn chăn nuôi chứa thuốc thú y có thành phần kháng sinh để phòng, trị bệnh cho vật nuôi không bắt buộc phải công bố thông tin kháng sinh trong bảng chỉ tiêu chất lượng nhưng bắt buộc phải ghi nhãn theo quy định.

Thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước có chứa hoạt chất chưa có phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc chưa có phòng thử nghiệm được thừa nhận thực hiện thử nghiệm thì không phải công bố hàm lượng hoạt chất đó trong bảng chỉ tiêu chất lượng nhưng phải ghi thành phần định lượng nguyên liệu chứa hoạt chất và tên hoạt chất.

g) Chỉ tiêu an toàn

h) Thành phần nguyên liệu

i) Hướng dẫn sử dụng

k) Hạn sử dụng

Không bắt buộc phải ghi cụ thể hạn sử dụng của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng khi công bố thông tin sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng bắt buộc phải ghi hạn sử dụng trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm.

l)Hướng dẫn bảo quản

m) Thời gian công bố tiêu chuẩn

n) Xác nhận của đơn vị công bố tiêu chuẩn

Doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian và chi phí nghiên cứu có thể sử dụng dịch vụ xây dưng tiêu chuẩn công bố áp dụng thức ăn chăn nuôi. Liên hệ: Thảo 0905.2014.99 (Zalo)

Chúc Quý Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, thắng lợi!

Sản phẩm tương tự