Chứng nhận hợp quy đá granite, đá marbel, đá hoa cương, gạch gốm ốp lát

Chứng nhận hợp quy đá tự nhiên, đá granite, đá marble, đá hoa cương, đá nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ, gạch gốm ốp lát

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 815 Lượt xem

1. Đá ốp lát tự nhiên bao gồm những loại nào?

  Chỉ chứng nhận đá ốp lát tự nhiên cho những sản phẩm dưới đây

- Nhóm đá có độ bền cao, nhóm đá granit: gồm các loại đá như: granit, xiênít, gabro, điôrít, bazan đặc chắc, quăczít.

- Nhóm đá có độ bền trung bình, nhóm đá hoa: gồm các loại đá như: đá hoa (đá marble), conglomerat, dăm kết, đá vôi hoa hóa

- Nhóm đá có độ bền thấp, nhóm đá vôi: gồm các loại đá như: đá vôi, đolomit, travectin

Bài viết cũng đề cập đến gạch gốm ốp lát và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ ở mục 3 bài này

2. Chứng nhận hợp quy đá granite, đá marble, đá hoa cương

- Chứng nhận theo QCVN 16:2017/BXD

- Căn cứ chứng nhận:

3. Quy chuẩn kỹ thuật gạch gốm ốp lát và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

4. Ưu điểm khi sử dụng đá ốp lát tự nhiên

- Đá ốp lát tự nhiên có quá trình hình thành lâu dài hàng triệu năm, nên bền cứng

- Thân thiện với môi trường

- Mang lại nguồn năng lượng tự nhiên may mắn, dồi dào cho người sử dụng

5. Liên hệ chứng nhận hợp quy

- Thảo 0905.2014.99

- Chúng tôi chuyên chứng nhận, công bố, hợp quy, hợp chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng, đá ốp lát tự nhiên, đá granite, đá marble, đá hoa cương, gạch gốm ốp lát, đá nhân tạo

Sản phẩm tương tự